L'empresa: Dana reciclajes SLU

La nostra experiència ens avala. Vint-i-cinc anys al servei del medi ambient.

La empresa

Nascuda el 2008 com a fruit de l'experiència al sector dels residus perillosos i el medi ambient, Dana Reciclajes S.L.U. s'ha convertit en una de les empreses líders al sector de la gestió de residus precedents de processos industrials.

L'experiència acumulada i les necessitats del mercat van motivar el seu fundador a construir una empresa especialitzada en la gestió i tractament de residus com és Dana Reciclajes S.L.U.

Dins la seva gran bossa de serveis destaquem el reciclatge de residus perillosos, la destrucció d'aerosols, reciclatge d'extintors, reciclatge de poliuretà, tractament i reciclatge de cable elèctric i el reciclatge de filtres de motor.