Reciclatge d'extintors (LER 160505)

Contacti amb nosaltres i demani pressupost.
Extintores reciclados

El nostre servei de gestió integrat li ofereix el reciclatge dels seus extintors que han arribat al finar de la vida útil.

Gestionem extintors de CO2, pols ABC, extintors amb Haló, pols d'extintor (botelles de ferro, alumini, carros, etc.)

Acceptem entregues d'extintors diàries o setmanals segons les seves pròpies necessitats.

El nostre personal expert recollirà el seus extintors.


Reciclar extintores

Un cop a la planta de reciclatge, els tècnics s'encarregaran de destruir els extintors separant-ne el plàstic, el metall i la pols residual. Aquest tractament genera granalla de metall i de plàstic preparada per ser utilitzada en nous elements.

Dana Reciclatges, S.L.U. emet certificats de destrucció indicant els números de sèrie dels extintors reciclats.

Sol·liciti accés a la zona clients per descarregar els seus certificats de destrucció de manera on-line.