La nostra motivació

Un gest tant senzill com reciclar te grans avantatges pel medi ambient, l'economia i la salut

Abandonats de manera incontrolada a la natura, els residus, alguns d'ells perillosos, poden causar greus danys a la flora, la fauna i contaminar rius i aqüífer. A més d'impedir que acabin d'aquesta manera, el reciclatge evita que aquests residus acabin en abocadors, cada com més saturats.

Els materials provinents del reciclatge poden ser utilitzats per nous productes. Els envasos de plàstic poden transformar-se en bosses, fibres, mobiliari urbà o materials de construcció; l'alumini i l'acer serveixen per nous envasos i làmines; el paper i el cartró es converteixen en caixes, diaris, paper d'embalar o d'escriure; i del vidre se'n obtenen noves botelles i objectes.

Els nostres serveis

Per tot això, l'activitat principals de Dana Reciclatges S.L.U. es centra en el control dels processos de descontaminació, premsat, reciclatge i classificació de tot tipus de materials que han complert el seu cicle de vida com a producte i necessiten ser recuperats i valoritzats per la seva posterior reutilització, o bé destruïts per evitar la contaminació del medi ambient.